..و آنگاه..

*****
****
**

...و آنگاه که آستین آسمان رهایم کرد

بهشت از من گذشت

و من از غروب اردیبهشت..

اکنون رویایمان به آخر رسیده

من از بهار تقاص می گیرم

تو از هر که دلت می خواهد

با اینحال "خدانگهدار" را طوری بگو که من نشنوم...


*
*
**

/ 0 نظر / 11 بازدید